PROJEKTY UNIJNE

W Październiku 2012 r. spółka Zapnet podpisała kolejną umowę na dofinansowanie realizacji projektu „Budowa sieci „ostatniej mili” z szerokopasmowym Internetem” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013.

Celem projektu jest budowa sieci dostępowej, umożliwiającej świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu drogą radiową na terenie 8 miejscowości. Wybudowana sieć umożliwi dostęp do usług szerokopasmowego Internetu minimum 195 gospodarstwom domowym lub podmiotom gospodarczym.
Całkowity koszt projektu to 886 608,15 zł w tym dofinansowanie unijne wyniesie 422 291,77 zł netto.

Zakres działań inwestycyjnych projektu, obejmuje budowę infrastruktury sieciowej oraz instalację niezbędnych systemów obsługi tej sieci, które umożliwią dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu użytkownikowi końcowemu. Projekt będzie realizowany w technologii Wi-Fi opartej o standard IEEE 802.11a/n, pracującej w paśmie częstotliwości nielicencjonowanej 5 GHz oraz technologii wydajnych radiolinii pracujących w paśmie częstotliwości licencjonowanej, gwarantującej przepustowość do 410 Mb/s.

Projekt zostanie zakończony 31 grudnia 2013 r.
W latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz instytucje administracji publicznej uzyskają wsparcie w wysokości przekraczającej 9,71 miliarda euro na realizację różnego rodzaju projektów, które przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. Z kwoty tej 8,25 miliarda euro to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a pozostałe 1,46 miliarda euro pochodzi z budżetu krajowego.