PROJEKTY UNIJNE

20 kwietnia 2011 r. firma Zapnet podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu „Budowa sieci „ostatniej mili” z szerokopasmowym Internetem” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013.

Celem projektu jest budowa sieci dostępowej, umożliwiającej świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu drogą radiową na terenie 12 miejscowości. Wybudowana sieć umożliwi dostęp do usług szerokopasmowego Internetu minimum 150 gospodarstwom domowym lub podmiotom gospodarczym.
Całkowity koszt projektu to 489 976,40 zł w tym dofinansowanie unijne wyniesie 227 172 zł netto.

Zakres działań inwestycyjnych projektu, obejmuje budowę infrastruktury sieciowej oraz instalację niezbędnych systemów obsługi tej sieci, które umożliwią dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu użytkownikowi końcowemu. Projekt będzie realizowany w technologii Wi-Fi opartej o standard IEEE 802.11a/n, pracującej w paśmie częstotliwości nielicencjonowanej 5 GHz oraz technologii wydajnych radiolinii pracujących w paśmie częstotliwości licencjonowanej, gwarantującej przepustowość do 410 Mb/s.

Projekt zostanie zakończony 30 września 2012 r.
W latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz instytucje administracji publicznej uzyskają wsparcie w wysokości przekraczającej 9,71 miliarda euro na realizację różnego rodzaju projektów, które przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. Z kwoty tej 8,25 miliarda euro to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a pozostałe 1,46 miliarda euro pochodzi z budżetu krajowego.