Oferujemy wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej sprzętu, oprogramowania i procesów w firmie.

Utrzymujemy i rozwijamy strukturę IT:

  • serwery,
  • routery,
  • sieci LAN, WAN, WLAN,
  • centrale głosowe,
  • drukarki, kserokopiarki i inne urządzenia.

W zakresie obsług informatycznej oferujemy naszym klientom utrzymanie serwerów bazodanowych. Wykonujemy systematyczne kopie danych, czuwamy nad polityką bezpieczeństwa, utrzymujemy aktualne bazy antywirusowe. Zarządzamy także kontami użytkowników, umożliwiamy także lokalną i zdalną kontrolę dostępu do serwera i baz danych. Aktualizujemy oprogramowanie w firmie.

Zajmujemy się bieżącą konserwacją sprzętu, a także – w razie, gdy zajdzie taka konieczność, dokonujemy niezbędnych napraw. Służymy konsultacjami w zakresie nowych rozwiązań technicznych, które można stosować na użytkowanym sprzęcie lub w systemie.